Lynguide: Hvad er en købsaftale, og hvorfor er den vigtig i bolighandlen?

Skal du købe eller sælge en ejendom, er der meget at holde styr på. Et af de vigtigste dokumenter i en bolighandel er en købsaftalen. I denne lynguide kan du blive lidt klogere på, hvad en købsaftale er, og hvorfor den er så vigtig i en bolighandel. 

Hvad er en købsaftale? 

En købsaftale er en skriftlig kontrakt mellem køberen og sælgeren af en ejendom, der indeholder alle vilkårene og betingelserne angående overdragelsen af ejendommen. Der er ingen krav til, hvad der specifikt står i købsaftalen, men der visse oplysninger, som det altid er en god idé, at der er medtaget i købsaftalen. Dette er blandt andet, men ikke udelukkende prisen for ejendommen, datoen for overdragelsen, oplysninger om køberen og sælgeren samt fortrydelsesret. En købsaftale er ikke det samme som et skøde, da købsaftalen omhandler aftalen mellem køber og sælger, mens skødet bruges til at få tinglyst ens ejendomsret til boligen, så man bliver den officielle ejer.

Hvorfor er købsaftalen vigtig? 

Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter, når det kommer til en bolighandel, fordi den indeholder alle detaljerne om overdragelsen af boligen, blandt andet prisen. Derfor skal den altid gennemlæses grundigt, inden du skriver under, så der ikke er fejl på købsaftalen eller nogen misforståelser. Købsaftalen er tit skrevet i et juridisk sprog, som kan være svært for mange at forstå ordentligt, og derfor anbefales det altid at få en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen.

Er købsaftalen bindende? 

Når købsaftalen er underskrevet, har køberen en fortrydelsesret på seks hverdage. Herefter er købsaftalen bindende. Når købsaftalen er bindende betyder det, at køber og sælger er forpligtet til at leve op til de betingelser, der står i købsaftalen. Sælgeren af ejendommen skal overdrage nøglerne, og køberen skal betale den pris for boligen, som der står i købsaftalen.

Er en købsaftale nødvendig?

En købsaftale er ikke et krav ved en bolighandel, så den er ikke juridisk nødvendig for at foretage en bolighandel. En købsaftale kan dog være en rigtig god idé alligevel, for der kan opstå misforståelse, hvis bolighandlen udelukkende er foretaget mundtligt. Ved en skriftlig købsaftale bliver køber og sælger enige om vilkårene for overdragelsen af boligen, så det herefter kan bevises, hvad man har aftalt. Laves der ikke en købsaftale, er det vigtigt, at skødet bliver lavet som et betinget skøde, som først er gældende, når visse vilkår er opfyldt, for eksempel at køberen har betalt sælgeren aftalt pris for ejendommen.